Ejendomsret og Immaterialret

Ejendomsret og Immaterialret

Dette websted tilhører THE NEST NETWORK, S.L. Immaterialretten og rettigheden til udnyttelse og reproduktion af dette websted, dets sider, dets skærmbilleder, de oplysninger det indeholder, dets fremtoning og design samt links ("hyperlinks") fra dette websted til andre websteder under THE NEST NETWORK, S.L. er udelukkende dennes ejendom, medmindre andet er angivet. Alle betegnelser, design og/eller logoer, som udgør denne side, er korrekt registrerede varemærker. Enhver uretmæssig brug af disse, af andre personer end den retsgyldige ejer, kan retsforfølges i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tredjemands immaterialret og varemærker er behørigt fremhævet og bør respekteres af alle, der opnår adgang til webstedet. Det er forbudt at reproducere, overføre, ændre eller slette oplysninger, indhold eller advarsler på dette websted uden forudgående skriftlig godkendelse fra THE NEST NETWORK, S.L.

The Nest Network S.L. | T: +34 915 647 712
nestwork facebook nestwork twitter nestwork linkedin
Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev? Tilmeld dig!


loading